2016-11-13

Pracownicy szkoły

Dyrektor: Robert Nawrocki

Wicedyrektor: Aleksandra Domka-Kordek

 

PRACOWNICY DYDAKTYCZNI

Nauczyciele:

Małgorzata Dobrowolska edukacja wczesnoszkolna
Krystyna Kichman-Konik edukacja wczesnoszkolna
Natalia Kotarska/urlop wychowawczy edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki
Irena Mendel edukacja wczesnoszkolna
Karolina Pawleta

edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki

Grażyna Przejczowska edukacja wczesnoszkolna
   
Władysław Biliński technika
Beata Budzińska religia zielonoświątkowa
Ewa Chłopecka-Martynowicz historia
Agnieszka Dołęga-Mostowska muzyka
Aleksandra Domka-Kordek

biblioteka

Monika Kałuża język polski, historia
Irena Lipok język niemiecki
Anna Mazurewicz-Nowacka język polski
Gabriela Midek-Botor/urlop religia
Agnieszka Mikołajczak język angielski, plastyka
Anna Miszkiewicz wychowanie fizyczne
Robert Nawrocki przyroda
ks. Jan Pander religia
Jacek Popardowski historia
Anna Rzepczyńska język angielski
Tomasz Słowicki zajęcia komputerowe

Beata Stankiewicz

 

Grażyna Tereńczuk

Teresa Tomaszewska

 

matematyka, chemia

religia

świetlica, wdż

Anna Tkaczuk wychowanie fizyczne
Małgorzata Wesołowska matematyka, zajęcia komputerowe

Magdalena Witkowska

 

Agnieszka Młynarczyk

Jarosław Świeboda

Agnieszka Stańczuk

wychowanie fizyczne

 

biolgia, nauczyciel wspomagający

geografia, fizyka, przyroda

nauczyciel wspomagający

    

Specjaliści:

Monika Szczepaniuk-Łysek pedagog
Agnieszka Młynarczyk pedagog specjalny
Anna Pańków logopeda

 

Wychowawcy świetlicy:

Beata Budzińska
Ewa Chłopecka-Martynowicz
Agnieszka Mikołajczak
Anna Miszkiewicz
Anna Pańków
Tomasz Słowicki
Anna Tkaczuk

 

Bibliotekarz:

Aleksandra Domka-Kordek

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

             I OBSŁUGA

Sekretarz:

Katarzyna Marciniak

 

Główny księgowy:

Elena Gigiel

 

Kierownik gospodarczy:

Agnieszka Sołtys

 

Operator urządzeń multimedialnych:

Piotr Soppa

 

Specjalista ds. kadr:

Katarzyna Marciniak

 

Specjalista ds. płac:

Grażyna Zuber

 

Obsługa:

Maria Misztal

Iwona Wilczek

Grażyna Zjawin

Leon Orzeł

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się